هادی ذولفقاری

مناظره تعامل سازنده سه دولت در دانشگاه علامه طباطبایی

allame

سیاست خارجی که دولت اصلاحات در پیش گرفت گفت‌وگو با کشورهای صاحب قدرت در عرصه بین‌الملل بود. در واقع در سیاست خارجی نباید بهانه دست دشمن داد. در دشمنی آمریکا شکی نیست. اما دست کم نباید ابزار و اهرمی به دشمن علیه خود بدهیم.

دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علامه خبر داد :

اساسنامه انجمن اسلامی دانشگاه علامه تصحیح می شود

IMAGE635143158675268992

وی با اشاره به ایرادهای موجود در اساسنامه انجمن اسلامی دانشگاه علامه افزود: برای مثال یکی از موارد بی معنی و خارج از روند معمول در اساسنامه چگونگی حضور 7 عضو در شورای مرکزی است، به طوری که 5 عضو شورا به صورت انتخابی و 2 عضو دیگر منصوب شورای قبلی هستند معتقدیم که باید تمامی اعضای شورای مرکزی انتخابی باشند.

نامه انجمن اسلامی دانشگاه علامه مبنی بر عدم حضور در نشست سالانه

IMAGE635143158675268992

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی از این به بعد در این تحیکم وحدت نماینده‌ای نخواهند داشت