هجرت امام به فرانسه

هجرت امام به فرانسه به روایت سید احمد خمینی

imam france

هجرت امام خمینی(س) از عراق به پاریس روز سیزدهم مهر ماه سال 1357 اتفاق افتاد. سید احمد خمینی، فرزند امام(س) که فرانسه را به عنوان مقصد بعدی به امام پیشنهاد دادند، در نوشتاری در زمان حیات امام وقایع این سفر را تشریح کرده است.

روایت شهید بهشتی از هجرت امام به فرانسه

Beheshti (4)

14 مهر سالگرد هجرت امام خمینی از تبعید عراق به فرانسه است. آنچه می خوانید فرازی از سخنرانی شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی در سالگرد هجرت حضرت امام در سال 1358 به نقل از نشریه «حضور» است.