پالیزدار

۱۰ پرونده مفتوح برای مرتضوی در دادسرای کارکنان دولت

mortezavi

به همراه آقایان دقیقی و همدانی به عنوان بیمه گذار تامین اجتماعی نیز علیه آقای مرتضوی به اتهام خیانت در امانت و سوءاستفاده مالی نسبت به اموال سازمان تامین اجتماعی شکایت کردیم. از سوی دیگر آقای خلیل بهرامیان نیز به وکالت از بیش از یک هزار کارگر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به اتهام خیانت در امانت و سوءاستفاده مالی نسبت به اموال سازمان تامین اجتماعی شکایت کرده است.

پاسخ به مواضع اخیر آیت الله جنتی درباره کانون‌های قدرت و ثروت:

لیست شورای نگهبان را باور کنیم یا سخنان دبیر را؟

jannati

می توان مواردی از غلبه کانون‌های قدرت و ثروت در فهرست‌های شورای نگهبان یافت و نیز اینکه متقابلا کسانی که با کانون‌های قدرت و ثروت مبارزه کرده‌اند یا تسلیم منافع و مطامع آنان نشده‌اند، مورد بی‌مهری و حتی غضب شورا قرار گرفته‌اند. مصادیق این بی‌مهری به ویژه در انتخابات مجلس چنان گسترده‌اند که برخی، کم کاری نمایندگان در مبارزه با فساد را به ترس آنان از عدم تأیید در شورای نگهبان نسبت می‌دهند.

ناگفته‌هاي پرونده پاليزدار از زبان جواد ترابي، متهم رديف دوم:

برای پالیزدار دام پهن کرده بودند

Ghanon-Palizdar

خانم آجرلو و آقای حسن کامران را بازجویی کردند. متأسفانه نمایندگان مجلس ضعف بزرگی از خود نشان دادند. تنها کسی که دفاع کرد آقای زاکانی بود. برای مثال وقتی کامران را به دادگاه آوردند و آقای موسی قربانی همراه او بود کامران هرگونه همکاری با من را تکذیب کرد؛ تا جایی که قربانی گفت دیگر این‌ها را تکذیب نکنید.

سعید‌ مرتضوی به دادسرای کارکنان دولت احضار شد

mortezavi2

سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در پی شکایت شکات پرونده پالیزدار به دادسرای کارکنان دولت احضار شده و فردا برای ارائه توضیحات نسبت به اتهامات وارده در این دادسرا حاضر خواهد شد. احضاریه دادسرای کارکنان دولت، باید طبق آنچه که در احضاریه آمده فردا در ساعتی خارج از وقت اداری که شاید دلیل آن بیم از حضور خبرنگاران باشد، به این دادسرا مراجعه کند.