پاپ

امام در دیدار با نمایندگان پاپ؛ اقلیت‌های مذهبی همیشه در اسلام محترم بوده‌اند

157

اقلیت‌های مذهبی همیشه در اسلام محترم بوده‌اند؛ و توافق بین ادیان بزرگ یکتاپرست برای پیشرفت بشریت لازم است. این قدرت ایمان ملت و قوه اسلام بود که بر ظلم و استبداد و استعمار غلبه کرد. امیدوارم دیگر ملل نیز از این طریق به ما متصل شوند.

سخنان امام خمینی(ره) در جمع کشیش‌های مسیحی:

عیسی (ع) برای عدالت آمده است

imam - keshish

آیا از وضع مظلومها مطلعید و می‌دانید که این تبلیغات بر ضد مظلومها و بر وفق مرام ظالمهاست؟ شماها وظیفه ندارید که از این تبلیغات جلوگیری کنید؟ آقای پاپ وظیفه ندارند که هدایت کنند اینهایی که بر ضد مظلومین قیام کردند؟ با قلم خودشان، با قدم خودشان، با همه وسائل تبلیغاتی بر ضد مظلومین قیام کردند، آقای پاپ وظیفه ندارند از اینها جلوگیری کنند؟ پس کی وظیفه دارد؟ مذهب مسیح را کی باید ترویج کند؟