کمیته حقیقت‌یاب مجلس

حقیقت‌پور در واکنش به «فرافکنی‌ها» مطرح کرد:

تهدید به انتشار فیلم دفتر هفته‌نامه «پرتو» در شب حادثه ‌قم

images

پرونده حمله به سخنرانی رییس مجلس به دستگاه قضایی فرستاده شده، «محمود دهقانی»، مدیرمسوول هفته‌نامه «پرتو» مدعی شده که حادثه ۲۲بهمن قم غیرقابل‌قبول، محکوم و بی‌ارتباط با این نشریه است. منصور حقیقت‌پور، رییس کمیته حقیقت‌یاب مجلس نیز به‌صراحت «حلقه پرتوی»‏ها را خطاب قرار داده: «فرافکنی‌ها متوقف نشود، فیلم دفتر هفته‌نامه‌پرتو در شب فتنه ‌قم منتشر ‌می‌شود.»