یونس نادری

مخالفان دولت با حاشیه‌سازی، اعتماد عمومی را کاهش می‌دهند

برخی جریانات سیاسی مخالف دولت با سنگ‌اندازی و ایجاد حاشیه برای دولت فعلی، سعی در کاهش اعتماد عمومی دارند.