۲۱:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۶

بیانیه انجمن اسلامی دانشگاه فسا به مناسبت روز دانشجو

راهی که در آن فریاد حق خواهی و حقیقت جویی دانشجوی امروز، از محبس سینه رهایی یابد و آن شیر در خواب نخوت فرورفته اش را بیدار کند. «آن راه کامدیم و کنونش نشانه نیست!» و اینکه زمان هوشیاری و بیداری است. گاه آن رسیده است که بار دیگر نور خیره کننده ی سه آذر اهورایی مان را چراغ راه سازیم و طی طریق از سر گیریم.

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)-دانشگاه:

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فسا به مناسبت روز دانشجو بیانیه ای صادر کرده است که نسخه ای از آن برای مبارزه نیز ارسال شده است. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است :

دانشجو، چه دانشجوی قدیمی و چه دانشجوی جدید، همه ی مسائل در دست اینها باید حل شود. دانشجویان قوه ی متفکره ی ملت هستند. اگر دانشگاه را سست بگیریم و از دست ما برود، همه چیزمان از دست رفته است.
«امام خمینی(ره)»

چشمه ی جوشان اندیشه ی دانشجویان همواره نمود واضح روحیه ی آرمان طلبی و طی طریق اصلاح گری بوده است. راهی که با خون ها رنگ و با جانها فرش گشته تا جویندگان این راه، کابوس شب استبدادگران و انحصارطلبان تاریخ بشریت گردند؛ که مبادا یوغ بردگی با هر رنگ و لعاب و نام و شهرتی بر گردن توده انداخته شود و آنها را به قهقراء ذلت برده و فطرت متعالی بشر را به اسارتگاه استعباد کشاند.
دانشجوی دیروز که جام عمر خویش را در طبق اخلاص مینهاد و به دفاع از حق می پرداخت، نمرده است. دانشجوی امروز، همان دانشجوی قدیمی ست. دانشجویی که سرمایه است و نه تهدید!
همان قشری که اگر چه هزینه های اجتماعی بسیاری را در راه نیل به اهداف و آرمانهایش متحمل شده، هنوز هم روح پرتکاپوی اصلاحگرش را زنده نگاه داشته! و اگر چه بارها شاهد سرکوب ها و تهدیدها و فشارهای ناعادلانه بوده، فریاد بیدادستیز خویش را بغض گلوگیرش نموده و آن را فروخورده «تا کجا سینه به تنگ آید و فریاد کشد»! و اگر چه شیر بیشه ی عدالت خواهی و مطالبه گری اش فروخفته، همچنان گم شده اش را می جوید و پرسان پرسان در جستجوی راه نجات است.
آری! راه نجات…
راهی که در آن فریاد حق خواهی و حقیقت جویی دانشجوی امروز، از محبس سینه رهایی یابد و آن شیر در خواب نخوت فرورفته اش را بیدار کند. «آن راه کامدیم و کنونش نشانه نیست!» و اینکه زمان هوشیاری و بیداری است. گاه آن رسیده است که بار دیگر نور خیره کننده ی سه آذر اهورایی مان را چراغ راه سازیم و طی طریق از سر گیریم.
گاه آن که فریاد آرمان خواهی مان را از زندان سینه رهایی بخشیم و خواب همه ی بیدادگران خفته در خوابگه تاریخ را برآشوبیم.
گاه آن که دل در گرو اصلاح امور بندیم و به سوی نور بدویم…

«شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد،
که چند سال به جان خدمت شعیب کند»

“انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فسا“

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

6 + = 8