۰۷:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۷/۲ روایتی از عملکرد شهید آوینی در نشر آثار امام خمینی:

آوینی چگونه «مدیریت امام خمینی بر جنگ» را تدوین کرد؟

نتیجه تلاش های آوینی پایه گذاری چاپ چندین جلد کتاب در موضوع امام خمینی و جنگ و جهاد بود که هر کدام از این آثار با رویکردی مختلف به بررسی دیدگاهها و نظرات امام در حوزه جنگ و دفاع مقدس می پردازد. سید اهل قلم مدیریت امام در جنگ را تدوین کرد و منظومه وحدت آفرین امام را در باره قوای مختلف مصور کرد.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام) – داود رضایی چراتی: از زمانی که با همت بلند سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی، گروه جنگ و جهاد موسسه نشر آثار امام خمینی تشکیل شد، سالها می گذرد. پایه گذاری و تدوین بیانات امام در موضوع جنگ و جهاد که برآمده از دل آن شهید بود، مسیری طولانی و اثر گذار را طی نمود. سید از ابتدا تلاش خود را بر سه پایه استوار کرد. جمع آوری عناصر مورد نیاز گروه؛ تبیین مبانی مبارزاتی و دفاعی حضرت امام بدون پیش داوری یا طرح قبلی؛ مطابقت مفهومی موضوع با لفظ جنگ و دفاع با سایر موضوعات، فرایض و اعتقادات دینی و عملی ما. تلاش هایی که در فعالیت های دیگر ایشان همچون روایت فتح، سَراب و غیره حتی در بستر بیماری منقطع نگردید؛ تا در مسیر پیمودن تکلیف آسمانی شد.

نتیجه تلاش های وی پایه گذاری چاپ چندین جلد کتاب در موضوع امام خمینی و جنگ و جهاد بود که هر کدام از این آثار با رویکردی مختلف به بررسی دیدگاهها و نظرات امام در حوزه جنگ و دفاع مقدس می پردازد. سید اهل قلم مدیریت امام در جنگ را تدوین کرد و منظومه وحدت آفرین امام را در باره قوای مختلف مصور کرد. آنچه در این نوشتار مورد توجه قرار می گیرد پیام ها و کلام امام در باره جنگ است که برای باز خوانی دیدگاههای امام در این موضوع بدان پرداخته می شود. اولین اثری که بسیار مورد توجه قرار گرفته «کتاب جنگ و دفاع در اندیشه امام» با رویکرد پردازش به موضوع جنگ های حق و باطل، پیرامون جنگ در قرآن و اهداف جنگهای حق طلبانه و جنگ های باطل و تفاوت ماهوی جنگها می پردازد؛ وجوب دفاع و استقامت، ضرورت دفاع و آمادگی دفاعی، استقامت در قرآن و نقش مساجد در جنگ از مباحث پرجاذبه این اثر محسوب می شود. اشاره به ویژگی رزمندگان صدراسلام (فداکاری، شهادت طلبی،  عقیده و ایمان …) از منظر امام و احکام فقهی دفاع و جهاد به موضوعات حکمهای فقهی جنگ و دفاع، مباحث پایانی کتاب را تشکیل می دهد.

تاکید امام در استقلال ارتش

بدون تردید ارتش یکی از ارکان حکومت را تشکیل می دهد و مسولیت حفظ تمامیت ارضی را بر عهده دارد. توجه به ارتش و ارتشیان در طی دورانی که حضرت امام به حکومت اسلامی می اندیشید در ذهن و اندیشه ایشان جایگاهی خاص داشت. لذا ارتش و ارتشیان در فرمایشات ایشان حضور و ظهور بسیارداشت. امام راحل در مناسبتهای مختلف تاکید بسیار در جهت کسب استقلال و خروج  ارتش و ارتشیان از سلطه بیگانگان تاکید داشت. کتابی که با همت شهید آوینی تدوین و بعدها به چاپ رسید، «ارتش از دیدگاه امام خمینی» بود که به موضوعات ارتش شاهنشاهی، ویژگی های ارتش جمهوری اسلامی، اهداف و ماموریت های ارتش مکتبی ، ضرورت نظم در سازمان ارتش، وظایف متقابل ارتش و مردم، نقش ارتش در انقلاب و جنگ تحمیلی، رهنمودها و هشدار های امام و فرامین و انتصابات امام خمینی بعنوان فرمانده جنگ می پردازد.

مدرسه عشق

تاکیدی که امام خمینی بر نقش مردم و اهمیت ذاتی آن در تامین سلامت و موفقیت نظام داشتند به این نتیجه منتج گردید که ایشان با درایتی خاص در آذر ماه ۵۸ طی بیانی بر ضرورت تشکیل مدرسه عشق یا همان بسیج مستضعفان را اعلام فرمودند. موفقیت و تداوم این شجره طیبه در طول انقلاب و بویژه جنگ تحمیلی در پرتو تدبیر امام خمینی در تشکیل و شکل گیری بسیج  که فراتر و جامع تر از هر نهاد مردمی بود، موجب شد که این نهاد برآمده از دل مردم به سرعت جایگاه و نقش خود را در جامعه پیدا کند. یکی از دیگر کتابهایی که در این زمینه تدوین و چاپ شد «مجموعه بسیج در اندیشه امام» است که به منزلت بسیج، اهداف و ماموریتهای آن ، مسئولیتهای اخلاقی بسیج، تاثیر بسیج مردمی در انقلاب، نقش بسیج مردمی در جنگ تحمیلی، با تکیه بر دیدگاههای امام خمینی می پردازد.

مسوولیت های متقابل مردم و نیرو های مسلح

توجه به نیرو های مسلح به عنوان اصلی ترین بازوی انقلاب و حیاتی ترین رکن حفظ استقلال کشور و آزادی ملت، از سفارش های امام خمینی بود. حضرت امام در بحرانی ترین شرایط کشور سیاست راهبردی را در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر نیرو های مسلح مد نظر قرار داد که از جمله آن می توان به اصلاح ساختار قوای مسلح به جا مانده از رژیم گذشته؛ حمایت از نهاد های امنیتی مردمی خود جوش و انگیزش مردم برای حمایت از قوای مسلح اشاره کرد. در کتاب «قوای مسلح در اندیشه امام»  که با رویکرد تحلیلی به مباحث می پردازد به موضوعاتی چون: اسلام گرایی و مردم گرایی قوای مسلح،  وجه تمایز قوای مسلح الهی و غیر الهی ، ویژگی ها و خصوصیات فرماندهان اسلام، اهداف و ماموریتهای قوای مسلح، مسوولیت های متقابل مردم و نیرو های مسلح، هشدار ها و رهنمود ها، و همچنین نقش قوای مسلح در جنگ اشاره دارد.

تبلیغات در جنگ

مستندسازی دیدگاههای امام خمینی در موضوع جنگ تحمیلی در تبیانی دیگر با نام «دفاع مقدس در اندیشه امام» از نتایج تفکر شهید آوینی در تدوین کلام امام خمینی در زمینه جنگ و جهاد بود. علل جنگ و هویت ما در جنگ تحمیلی، علل جنگ تحمیلی، ضرورت دفاع، انگیزه های دفاع، شعار های اصولی در جنگ، ایجاد روحیه جنگی، مردم در جنگ، تبلیغات در جنگ، اخطار های امام از حمله مباحث این کتاب بشمار می رود.

هسته های امنیتی حافظ انقلاب

جوانانی که توانسته بودند رژیم شاه را از میان بردارند، برای حفظ و تداوم این نهضت الهی نیازمند به انسجام بوده تا از انقلاب و دستاورد های آن در برابر دشمنان  پاسداری کنند. این رویکرد باعث شد در اوایل انقلاب هسته ها و گروههای امنیتی و نظامی حافظ انقلاب شکل گرفت و بستر های مناسب برای موجودیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فراهم شد. پاسداری از ارزشهای انقلاب  حاصل این دستور امام برای تشکیل سپاه بود . نهادی جوشیده از دل مبارزات مردمی، سپر حوادث کشور و بزرگترین سنگر دفاع از ارزشهای الهی  و حفظ کشور در جنگ بود. امام در باره سپاه فرمود:اگرسپاه نبود کشور هم نبود. این فرموده مسولیت آور امام، نقش سپاه را در جنگ بیش از پیش مشخص می کرد. ضمن آنکه حال و آینده فعالیتهای  این نهاد مردمی را ترسیم کرد. کتاب «سپاه پاسدارن در اندیشه امام خمینی» رویکرد متفاوت تری نسبت به کتب پیش گفته دارد که باید ها و نباید های مختلفی را در باره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطرح می کند. در این مجموعه به ضرورت تشکیل سپاه و حمایت های امام از این نهاد، اهداف و ماموریت ، فرهنگ پاسداری، نظم و هماهنگی، نقش سپاه در پشتیبانی و اداره جنگ پرداخته شده است. پرهیز از گرایش های سیاسی ، بررسی مفاهیم ارزشی مانند مسولیتهای اخلاقی پاسداران و فرهنگ عاشورا  از جمله مباحثی است که در اثر های مشابه قابل احساء نیست. بدون تردید مطالعه و بررسی کتب چاپ شده در منظومه نگاه موسسه که به همت بالای شهید آوینی شکل گرفته ومراحل تکامل تدوین را طی نموده، می تواند پاسخگوی بسیاری از ناگفته های جنگ باشد.

منابعی که در این رابطه توسط موسسه نشر به چاپ رسید:

جنگ و دفاع در اندیشه امام- کتاب

دفاع مقدس در منظر امام- کتاب

جنگ و صلح در اندیشه امام- کتاب

استراتژی امام در جنگ- کتاب

حقوق جنگ و صلح در آثار امام- کتاب

شیوه های رهبری امام در بسیج جنگ- کتاب

تصمیم گیری در بحران- کتاب

رابطه بین انقلاب و جنگ- کتاب

منبع: جماران

:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

71 - 69 =