۱۱:۱۱ - ۱۳۹۲/۰۲/۲

کارخانه خدا: دکلمه ای عدالتخواهانه از قیصر امین پور

دکلمه ای عدالتخواهانه از زنده یاد قیصر امین پور (۱۳۸۶-۱۳۳۸) که به مناسبت زادروزش(دوم اردیبهشت) بازنشر می شود

5470_272«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

دکلمه ای عدالتخواهانه از زنده یاد قیصر امین پور (۱۳۸۶-۱۳۳۸) که به مناسبت زادروزش(دوم اردیبهشت) بازنشر می شود:

کارخانه خدا

من هم سن و سال پسر تو هستم

تو هم سن و سال پدر من هستی

پسر تو درس می خواند و کار نمی کند

من کار می کنم و درس نمی خوانم

پدر من نه کار دارد و نه خانه

تو هم کار داری هم خانه، هم کارخانه!

من در کارخانه تو کار می کنم

و در اینجا همه چیز عادلانه تقسیم شده است:

سود ان برای، تو دود ان برای من

من کار می کنم، تو احتکار می کنی

من بار می کنم، تو انبار می کنی

من رنج می برم، تو گنج می بری

من در کارخانه تو کار می کنم

و در اینجا هیچ فرقی بین من و تو نیست:

وقتی که من کار می کنم، تو خسته می شوی

وقتی که من من خسته می شوم، تو برای استراحت به شمال می روی

وقتی که من بیمار می شوم، تو برای معالجه به خارج می روی

من در کارخانه تو کار می کنم

و در اینجا همه چیز به نوبت است :

یک روز من کار می کنم، تو کار نمی کنی

روز دیگر تو کار نمی کنی، من کار می کنم

من در کارخانه تو کار می کنم

کارخانه تو بزرگ است

اما کارخانه تو هر قدر هم بزرگ باشد

از کارخانه خدا که بزرگتر نیست

کارخانه خدا از کارخانه تو و همه کارخانه ها بزرگتر است

در کارخانه خدا همه کارها به نوبت است

در کارخانه خدا همه چیز عادلانه تقسیم می شود

در کارخانه خدا همه کار می کنند

در کارخانه خدا حتی خدا هم کار می کند

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

+ 37 = 41