۱۳:۳۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۶

ماجرای ۱۶ میلیارد تومان، پیگیری های دیوان محاسبات و قولی که بقایی داد

رسانه ها در چند روز گذشته خبر از برداشت مبلغ یکصد و شصت میلیارد ریال در آخرین روز دولت گذشته از حساب نهاد ریاست جمهوری داده اند.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

چند روز پیش به دستور سرپرست دیوان محاسبات، دیوان مکلف به پیگیری ماجرای ۱۶۰ میلیارد ریال می شود. به همین دلیل سه نفر از کارشناسان مالی نهاد ریاست جمهوری که از این ماجرا اطلاع داشتند احضار می شوند و با همکاری آن ها، مشخص می شود که این مبلغ با دستور احمدی نژاد و بقایی روز ۱۲ مرداد از حساب ریاست جمهوری خارج شده است.

حمیدرضا بقایی زمانی که از پیگیری های دیوان مطلع می شود با این کارشناسان تماس می گیرد و اعلام می کند که ما ۱۶ میلیارد تومان را به حساب دولت بر می گردانیم ولی تا این لحظه هنوز مبلغی برگردانده نشده است.

رسانه ها در چند روز گذشته خبر از برداشت مبلغ یکصد و شصت میلیارد ریال در آخرین روز دولت گذشته از حساب نهاد ریاست جمهوری داده اند. از قرار معلوم این مبلغ به حسابی به نام دانشگاه غیرانتفاعی جامع بین‌المللی ایرانیان(یعنی همان حسابی که شماره آن برای اطلاع عمومی منتشر شد) واریز شده است.

منبع: الف

:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

74 - 66 =