۱۰:۳۸ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۰

سخنرانی سال ۴۲ امام در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران

ما می‌خواهیم مشروطیت را حفظ کنیم. اکنون که در ایران حق آزادی از ما سلب شده، به فکر زنها افتاده‌اند! در حال حاضر آزادی قلم، بیان، افکار و حتی حق حیات از مردم سلب گردیده است. برای دفتر ولیعهد ماهی پنجاه تا شصت هزار تومان هزینه برآورد کرده‌اند؛ و حال آنکه به هر نفر طلبه، ما در هر ماه بیست الی سی تومان حقوق می‌دهیم.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): پنجاه و یک سال پیش در چنین روزی (۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۲ / ۶ ذی الحجه ۱۳۸۲) (۱) اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران با امام خمینی(ره) در شهر مقدس قم دیدار کردند.

متن این دیدار که در جلد ۱ صحیفه امام خمینی (صفحه ۱۹۱) آمده، به شرح زیر است:

موضوع: افشای ماهیت اصلاحات ارضی، آزادی زنان و آزادی بیان رژیم شاه

مناسبت: فرا رسیدن ماه محرّم

حضار: دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشگاه تهران

[بسم الله الرحمن الرحیم‌]

جوانان مسلمان دانشگاه تهران به منزل ما خوش آمدید. امید است در نگهداری دین خود استوار باشید … زیرا از شما جوانان برومند انتظار زیادی داریم. ما ملتهای مسلمان باید متحد شویم و با اسرائیل و عمال آنها در ایران مبارزه کنیم. حوزه علمیه هرگز مخالف اصلاحات ارضی نبوده؛ آیا دولت به ما پیشنهاد کرد و از ما نظر خواست؟ ما می‌دانیم این موضوع برای سرگرمی کشاورزان فراهم شده است. موضوع حق شرکت دادن زنان در انتخابات مانعی ندارد؛ ولی حق انتخاب شدن آنها فحشا به بار می‌آورد. موضوع حق رأی دادن زنان و غیره در درجه آخر اهمیت قرار دارد. ما می‌خواهیم مشروطیت را حفظ کنیم. اکنون که در ایران حق آزادی از ما سلب شده، به فکر زنها افتاده‌اند! در حال حاضر آزادی قلم، بیان، افکار و حتی حق حیات از مردم سلب گردیده است. برای دفتر ولیعهد ماهی پنجاه تا شصت هزار تومان هزینه برآورد کرده‌اند؛ و حال آنکه به هر نفر طلبه، ما در هر ماه بیست الی سی تومان حقوق می‌دهیم.

(۱)- برابر گزارش مورخ ۱۶/۲/۱۳۴۲ ساواک، امام خمینی این سخنان را در دیداری که دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشگاه تهران در روز ۱۰/۲/۴۲ ساعت هجده با ایشان داشتند؛ ایراد فرموده‌اند.

:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

97 - 91 =