خط فقر

طرح : خط فقر

faghr

خط فقر

گفت‌وگو با دکتر حسین راغفر:

خط فقر و شکل‌گیری «مادون طبقه»

ragfar

بر اساس محاسبات ما خط فقر در سال 93، با توجه به نرخ تورم برای خانواده پنج‌نفره در شهر تهران حدود دومیلیون‌و300هزارتومان است. خط فقر به این معنا که یک خانوار پنج‌نفره در تهران با هزینه مسکن، خدمات سلامت، آموزش، تغذیه، حمل و نقل و ارتباطات و سایر کالا‌های ضروری به عنوان کالاهای اساسی در سبد حداقلی یک خانواده تهرانی حداقل تا چه میزان باید درآمد داشته باشد.

افزایش 25درصدی هزینه خانوار در سال 1392:

ثروتمندان در ایران ۵برابر فقیران یارانه می‌گیرند

yarane

یک خانوار شهری در سال 92 حدود 20میلیون‌و600هزارتومان هزینه دارد و 20میلیون‌و400هزارتومان درآمد. با این تفاسیر با تکیه بر گزارش مرکز آمار به‌طور متوسط هزینه یک خانوار شهری تنها 200هزارتومان کمتر از درآمد است. این در حالی است که آمارهای کارشناسان بیانگر شکاف و فاصله بسیار بیشتری میان هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی است.

حداقل دستمزد کارگران؛ یک سوم خط فقر

kargar 8

درآمد 70 درصد کارگران که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند و با احتساب کلیه افزایش‌ها و مزایا و حتی با اتکا به وعده علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - مبنی بر اینکه 12 میلیون کارگر همگی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، یارانه نقدی دریافت خواهند کرد- حدود 900 هزار تومان خواهد بود که با در نظر گرفتن خط فقر یک میلیون و 800 هزار تومانی یک دوم و با در نظر گرفتن خط فقر 5/2 میلیون تومانی نزدیک یک سوم خط فقر سال 92 است.

کارگران غیررسمی؛ ۳۶درصدی که از قلم سبد کالا افتادند

n00498483-b

حسین راغفر کارشناس اقتصادی با اشاره به این موضوع که آمار روشن و دقیقی در مورد میزان نیروی کار غیررسمی وجود ندارد، این قشر از کارگران را «آسیب‌پذیرترین بخش نیروی کار» دانست که تحت پوشش حمایتی قوانین قانون کار نیستند. وی گفت: «این بخش از کارگران، کسانی هستند که مالیات پرداخت نمی‌کنند و از هیچ پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند و چون در جایی نیز مشخصات آنها ثبت نشده است بنابراین آمار دقیقی نیز در مورد میزان درآمد و تعداد آنها موجود نیست.