دانشگاه صنعتی اصفهان

عارف:احیای انجمن های اسلامی در دانشگاهها در دستور کار قرار گیرد

: لازم است احیای تشکلهای صنفی و انجمن های اسلامی در دانشگاهها در دولت یازدهم در دستور کار قرار گیرد و آیین نامه هایی که در این زمینه وجود دارد اجرا شود. وی گفت: دانشجویان نقش اساسی در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس داشتند و سهم آنها در حماسه سال 92 و پیروزی تفکر اصلاحات و اعتدال، اساسی و بی بدیل بود.

گزارش مبارزه از تغییرات در حوزه ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان;

ترس نمایندگان از تغییرات روسای دانشگاه ها چیست؟

sanati esfahan

دانشگاه که سنبل آزادی بیان نخبگان یک اجتماع است، ممکن است در آینده ای نه چندان دور بسیاری از مفاسد را افشا کند. از این جهت یکی از دلایل دیگر کرکسان و کاسبان فتنه از عدم تغییر روسای آموزش عالی، بر ملا شدن بسیاری از جرائم مدیران است. به طور قطع چسباندن برچسب ها و انگ هایی نظیر فتنه گر به امثال دکتر توفیقی بهانه ای بیش نیست.