دکتر ابراهیم رزاقی

گفتگو با دکتر ابراهیم رزاقی:

جیره بگیر کردن مردم هدف انقلاب نبود/ اشتغال نه یارانه

dr. razzagi

بعد از اتمام دفاع مقدس، مدیریت جهادی در اقتصاد کشور فراموش شد و مدیریت سرمایه داری جای آن را گرفت.... وجود کسانی که هم اکنون میلیاردها به دولت و بیت المال بدهکاراند، نشان دهنده این است که اقتصاد فعلی ما، برخاسته از انقلاب و قانون اساسی نیست. اینطور نیست که هرچه اقتصاد سرمایه داری میگوید درست است، خیر، در اقتصاد ما، حداکثر سود بخش خصوصی در بخشهایی به ضرر اقتصاد هم است.

تیم اقتصادی کابینه جدید و لیبرال های مدعی عدالت

بازگشت اقتصاددانان آفتاب پرست؟

Nan-Naft

شاید امروز که در آستانه روی کار آمدن دولت جدید هستیم، بازگشت همان اقتصاددانان بعید نباشد. 24 سال است که نسخه های اقتصاد لیبرال با اسامی مختلف همچون «دولت سازندگی»، «دولت رفاه» و «دولت عدالت» به اجرا درآمده و با توجه به همسویی آقای روحانی با آقای هاشمی و تیم کارگزاران سازندگی، جای شکی نیست که نسخه های گذشته باز هم پیاده خواهد شد.

دکتر ابراهیم رزاقی:

تورم ۵۰ درصدی رهاورد اقتصاد نئولیبرال/ واردات ۳۰ میلیارد دلاری در دوره رفسنجانی

150067_842

پس از جنگ، تفکرات حاکم بر مدیران سیاسی و اقتصادی سبب شد که کشور از یک نیروی بسیار کارا و مدیریت انقلابی که توانسته بود بدون هیچ گونه توقع مادی، هم دشمن نظامی را بیرون کند و هم مدیران توانمندی در بخش های صنعتی باشند به دلیل دیدگاه سرمایه داری که نشات گرفته از غرب بود غافل شود و به نوعی تمام ارزش‌های انقلابی مردم به یکباره فراموش شد.

جزوه «مسائل اقتصاد ایران(۱): پرسش از کاندیداهای انتخابات»

egtesadiran-razzagi

احساسی و سیاست‌زده شدن کاندیداها از آسیب‌های همیشگی انتخابات‌های کشورمان است که باعث دوری از رقابت و مباحثه منطقی بر اساس نظام فکری کاندیداهای گروه‌های سیاسی، و همچنین دور شدن از مسائل و مشکلات حقیقی کشور می‌گردد. هر چند این مسئله به عدم توجه جریان‌های سیاسی به مبانی فکری فعالیت سیاسی خود و عدم ارائه ایدئولوژی مشخص نیز بر می‌گردد.