عبدالکریم سروش

روایت تصویری از عملکرد طیف منحله علامه دفتر تحکیم وحدت (1)

در فستیوال چند نفره امیرکبیر چه می گذشت؟

Multimedia_pics_1384_2_Politic_560

آخرین دوره آموزشی انجمن امیرکبیر در دوران ارتباط آن با طیف علامه که سومین دوره آن تحت عنوان فستیوال بود، تابستان 84 بر پایه طرح پیشنهادی فریبا داودی مهاجر برگزار شد. سال قبل از آن هم دومین فستیوال تابستانی با برنامه ریزی پیشنهادی رامین جهانبگلو، برگزار شده بود. هیچ کدام از این برنامه ها با استقبال دانشجویان روبرو نشد؛ تصاویر سومین فستیوال دانشجویی دانشگاه امیرکبیر، گویای پشتوانه اندکی دانشجویی آنهاست.

عبدالکریم سروش از کاندیداتوری حدادعادل حمایت کرد

dr.sorosh

ظریفی تعریف می کرد از استاد ادب، میرجلال الدین کزاری پرسیدند غلامعلی حدادعادل به پارسی چه می شود؟ و ایشان بفرمود که: "چاکر سترگ آهنگر دادگر". من امروز شکری بر آن الفاظ شیرین می افزایم و می گویم: "چاکر سترگ آهنگرزاده دادگر نما" ! که او در مسند ریاست قوه مقننه، مجلس را به آلت فعل رئیس قوه مجریه بدل ساخت و در عمل از فعلیت ساقط نمود. پس بیایید قوه مجریه را به او بسپاریم که آن را نیز از فعلیت و هویت و ماهیت ساقط نماید!