علی اکبر صالحی

آخرین اخبار از وزارت علوم:

صالحی و فرهادی گزینه‌های احتمالی وزارت

mobareze.ir  - ololm

گمانه‌زنی‌هایی در مورد حضور چهره‌های احتمالی جانشین فرجی دانا در وزارت علوم از سوی برخی‌ رسانه‌ها مطرح شده است؛ هر‌چند این اخبار تاکنون به صورت رسمی مورد تایید قرار نگرفته است اما حاکی از این است که علی‌اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی و محمد فرهادی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی اسبق و وزیر بهداشت دولت اول محمد خاتمی از جمله گزینه‌های احتمالی هستند.

تیمی برای مذاکره با ۱+۵ تعیین نشده است;

تکذیب سخنان وزیر خارجه توسط سخنگویش

«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)

استقبال صالحی از ایجاد خط پروازی مستقیم با آمریکا

«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)