مرتضی مهدوی راد

مرتضی مهدوی راد:

روح فلسفی، رویکرد دینی، زبان مردمی

imam - mardom

ملامحسن فیض، شاگرد برجسته ملاصدرا درباره رهبری عالمان دینی در جامعه، علاوه بر دو گروه علما که یا علم ظاهر دانند یا علم باطن، گروه سومی را بر می‌شمرد که؛ آنان‌اند که هم علم ظاهر دانند و هم علم باطن و مثل ایشان آفتاب است که عالم را روشن تواند داشت و ایشانند که سزاوار راهنمایی خلایقند. «.... لیکن چون درصدد رهبری و پیشوایی بر می‌آیند، محل طعن اهل ظاهر می‌گردند و از ایشان اذیت‌ها می‌کشند.»

مرتضی مهدوی راد:

آنگاه که «تفکر آوینی» قربانی «تکنیک هسته‌ای» شد!

avini

اگر سال گذشته مناسبت تقویمی شهادت آوینی، رسماً قربانی مناسبت مصوب انرژی هسته‌ای شد، سالهاست که تفکر فرهنگی و تمدنی آوینی، قربانی همان «تکنیک»ی شده که آن را «حجاب» می‌دانست. به نظر می‌رسد هشدار او درباره انقلاب اسلامی هم تحقق یافته که "همواره انقلاب‌ها بعد از پیروزی و تشکیل نظام به صورتی ناخواسته به جانبی کشیده شده‌اند که با اصول محتوایی نهضت مخالفت داشته است."