کمونیسم

از ترس کمونیسم در دامن نازیسم

CENTURY COLLECTION HITLER

در کشورهایی که فاشیسم و نازیسم پدید آمده و استقرار یافته‌اند اغلب مردمان اطاعت و انقیاد را بر مسوولیت و تصمیم‌گیری فردی ترجیح می‌دهند و همچون یک کودک که امنیت خود را در وابستگی به والدین خود می‌بیند متکی و وابسته به حاکمیت هستند. بدیهی است در چنین حکومت‌هایی برآورده کردن نیاز به امنیت مستلزم نفی فردیت شهروندان و جلوگیری از ابراز عقیده و آزادی بیان است. به‌وجود آمدن چنین فضایی موجب شکل‌گیری نوعی نفرت و خصومت نسبت به طبقه‌ حاکم می‌شود.

سخنرانی امام خمینی در جمع اعضای شورای نگهبان:

اسلام نه با سرمایه‌داری موافق است نه کمونیسم

10_imam

اسلام نه با سرمایه‌داری موافق است نه با کمونیسم... من متأسفم که در بین گروه اول گاهی کسانی هستند که بعضی اوقات به احادیثی متوسل می‌شوند، مثلاً مستند خود را آن فرمان حضرت امیر - علیه السلام - قرار می‌دهند که ایشان به مالک اشتر فرمودند؛ اولاً این فرمایش حضرت یک حکم حکومتی است و نمی‌شود به آن فتوا داد، ثانیاً در مورد زکات است، در حالی که حکومت اسلامی به وسیله خمس اداره می‌شود.

گزارشی از نخستین روزهای فروپاشی شوروی:

تحقق یک پیش‌بینی شگفت‌انگیز

1848629_156

تصویر تیره و تاری که جهان شرق و غرب پیش روی دنیا گذاشته است و وزیدن نسیم اسلام خواهی در گوشه و کنار جهان دهه پایانی قرن بیستم را به عنوان یک دهه تعیین کننده در سرنوشت بشریت رقم زده است. اکنون نه تنها در شرق، بلکه در غرب نیز "دیگر امکان زندگی بدین گونه وجود ندارد." گورباچف سه سال دیرتر از رسیدن پیام سرنوشت ساز امام خمینی (س) این پیام را دریافت کرد و متاسفانه این دریافت و درک پیام تنها در آخرین نطق تلویزیونی گورباچف و در آخرین لحظات زمامداری در متن استعفانامه اش بیان شد.

17 مهر؛ اولین سخنرانی امام در نوفل لوشاتو

جنایات شاه نتیجه حمایت امریکا، شوروی و چین

Imam - paris

ما این همه مستشار می‌خواهیم چه کنیم؟ این مستشارها همه برای این است که حفظ کنند او را، و غارت کنند ما را. حفظِ این، برای غارت. خودشان هم می‌خواهند غارت بکنند و الّا اگر می‌دانستند یکی بهتر از این می‌توانند بیاورند، می‌بردندش.... هرکس را بیاورند، ما همین هستیم. تا امریکا نرود و تا دست این ابرقدرت ها از روی مملکت ما برداشته نشود، ما نهضتمان برقرار است و فریادمان هم برقرار است.

گفتگویی با دکتر سبحانی درباره اندیشه اقتصادی استاد شهید

اندیشه اقتصادی شهید مطهری: سوسیالیسم یا لیبرالیسم؟

motahari 4

متأسفانه اقتصاد ایران به‎نحوی در دام اقتدار اقتصاد سرمایه‎داری گرفتار شده که در لفظ از قانون عملیات بانکداری بدون ربا صحبت می‎شود، اما در عمل به‎نظر می‎ر‎سد که سیستم بانکی عاری از ربا نیست. کسانی‎که فکر می‎کنند مشکل از قانون است، حتما علت اصلی را پیدا نکرده‎اند و زمان را با پیگری اصلاح قانون از دست خواهند داد.