17 شهریور

۱۷ شهریور، آغازی بر پایان حکومت پهلوی

17 shahrivar

ادثه 17 شهریور تأثیر عمیقی بر روند نهضت مردم ایران گذاشت؛‌ با این که ظاهرا 3 هفته کشور را با آرامش نسبی رو به رو بود، ولی نه تنها توقفی در روند انقلاب ایجاد نشد،‌ بلکه کینه عمومی از حکومت شاهنشاهی بیشر شد؛ کینه‌ای که سر بسته باقی نماند- مانند آنچه پس از 15 خرداد 1342 روی داد- و همچنان تا سقوط سلطنت فوران کرد. کشوریک هفته دست به اعتصاب زد. تمامی بازارها و بیشتر اماکن کسب تا 25 شهریور به عنوان اعتراض به این کشتار وحشیانه تعطیل بودند .

موسیقی: سوگ ۱۷ شهریور با صدای فرهاد

revolution_17shahrivar

واقعه کشتار مردم در میدان ژاله تهران در 17 شهریور 1357 فصل مهمی در مبارزات مردمی انقلاب ایران به رهبری امام خمینی(ره) بود که در ادبیات و هنر انقلاب جاودانه شد. از جمله مهمترین آثار هنری که به سوگ واقعه «جمعه خونین» نسبت داده می شود، آهنگ های مشهور «یه شب مهتاب» و «کوچه ها باریکن» از آلبوم «شبانه 2» با صدای «فرهاد مهراد» است.