۱۴:۱۰ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ مقایسه مرتبه علمی روسای دانشگاه ها در دولت نهم و یازدهم:

همه مردان فرجی‌دانا دربرابر همه مردان زاهدی

از مجموع 60 رئیس دانشگاه منصوب شده در دوره زاهدی تنها 13.3 درصد از کل آنان دارای مرتبه علمی "استاد تمام " بودند. این در حالی است که 36.6 درصد از روسای دانشگاه های منصوب شده از سوی فرجی دانا، دارای مرتبه علمی استاد تمامی هستند. همچنین 51 درصد روسای منصوب شده دانشگاه در دوره زاهدی دانشیار بودند که این رقم در میان روسای دانشگاه های فرجی دانا 36.6 درصد است.

faraji danaمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): اعضای کمیسیون آموزش مجلس و راس آنان محمدمهدی زاهدی وزیر علوم در اولین دولت محمود احمدی نژاد، درحالی نسبت به تغییر روسای دانشگاه ها در دولت تدبیر و امید معترض هستند و آن را مبنای استیضاح رضا فرجی دانا می خوانند که بررسی ها نشان می دهد فرجی دانا در مقایسه با محمد مهدی زاهدی نه تنها انتصابات موفق تری داشته بلکه تعداد آنان نیز بسیار کمتر از انتصابات زاهدی بوده است.

آمارهای رسمی نشان می دهد در زمان وزارت محمد مهدی زاهدی وزیر علوم در دولت نهم، ۶۴ دانشگاه تحت مدیریت وزارت علوم بود. با این حال محمدمهدی زاهدی که امروز در راس متنقدان رضا فرجی دانا قرار دارد، بیش از ۶۰ رئیس دانشگاه را تغییر داد. به عبارت دیگر او در وزارت علوم دولت نهم ۹۴ درصد روسای دانشگاه ها را تغییر داد.

اما اکنون و در زمان وزارت رضا فرجی دانا در وزارت علوم، ۱۰۶ دانشگاه تحت مدیریت وزارت علوم است و فرجی دانا تاکنون ۶۵ رئیس دانشگاه را تغییر داده است. به عبارت دیگر او  فقط ۶۲ درصد روسای دانشگاه ها را تغییر داده. مسئله ای که نشان می دهد علیرغم انتقاداتی که در مجلس نسبت به فرجی دانا وجود دارد، اما عملکرد منطقی تری نسبت به زاهدی داشته است.

مرتبه علمی روسای فرجی دانا بالاتر از روسای زاهدی

انتقاد دیگری که محمد مهدی زاهدی و همکاران اش در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نسبت به انتصابات رضا فرجی دانا در دانشگاه های کشور اعلام می کنند، انتصابات ضعیف فرجی دانا در دانشگاه هاست. این ادعا درحالی که بررسی ها نشان می دهد، مرتبه علمی روسای دانشگاه هایی که فرجی دانا منصوب کرده است بسیار بالاتر از مرتبه علمی روسای منصوب شده از سوی زاهدی در چهار سال فعالیت اش در دولت نهم است.

براساس بررسی صورت گرفته، از مجموع ۶۰ رئیس دانشگاه منصوب شده در دوره زاهدی تنها ۱۳٫۳ درصد از کل آنان دارای مرتبه علمی “استاد تمام ” بودند. این در حالی است که ۳۶٫۶ درصد از روسای دانشگاه های منصوب شده از سوی فرجی دانا، دارای مرتبه علمی استاد تمامی هستند.

همچنین ۵۱ درصد روسای منصوب شده دانشگاه در دوره زاهدی دانشیار بودند که این رقم در میان روسای دانشگاه های فرجی دانا ۳۶٫۶ درصد است. از سوی دیگر ۳۳٫۳ درصد روسای منصوب شده دانشگاه در دوره زاهدی استادیار بودند که این رقم در میان روسای دانشگاه های فرجی دانا ۲۶٫۶ درصد است.

نکته حایز اهمیت دیگر این است که در میان روسای منصوب شده در دوره زاهدی یک نفر نیز دارای مرتبه علمی “مربی” بوده است که پایین ترین مرتبه علمی در دانشگاه های ایران است.


در جدول زیر تعداد روسای دانشگاه منصوب شده در دوره زاهدی و مرتبه علمی آنان را بخوانید؛

ردیف

نام رئیس دانشگاه مرتبه علمی نام دانشگاه
۱ علیرضا عاشوری استادیار فردوسی مشهد
۲ حسن صدقی گمچی استادیار ارومیه
۳ محمد هادی صادقی دانشیار شیراز
۴ فرهاد دانشجو دانشیار تربیت مدرس
۵ عبدالله معتمدی استادیار شهر کرد
۶ نادعلی بابائیان استاد مازندران
۷ اردشیر خزائی استاد بوعلی سینا
۸ مهدی بید آبادی استاد یار علم و صعنت
۹ محمد حسین سرورالدین استاد تبریز
۱۰ حسین بلندی دانشیار علمی و کاربردی
۱۱ محمد حسین رامشت دانشیار اصفهان
۱۲ صدرالدین شریعتی استادیار علامه طباطبایی
۱۳ احمد امیری خراسانی دانشیار کرمان
۱۴ رضا صادقی سرابی استاد یار لرستان
۱۵ اردوان ارژنگ مربی یاسوج
۱۶ علی رضا علی احمدی دانشیار پیام نور
۱۷ باقر مقدس زاده استاد یار تربت حیدریه
۱۸ غلامرضا حجتی استادیار مراغه
۱۹ محمد رضا میری استاد یار بیرجند
۲۰ محمد مهدی ابراهیمی نژاد استادیار ولی عصر رفسنجان
۲۱ غلامرضا قربانی استاد صنعتی اصفهان
۲۲ حسن تاجیک دانشیار خلیج فارس
۲۳ علیرضا رهایی دانشیار صنعتی امیر کبیر
۲۴ مهدی صادقی شاهدانی استاد یار دانشکده اموراقتصادی
۲۵ محمد حسین نوری دانشیار شهید چمران اهواز
۲۶ محمد تقی بیگی استاد یار منابع طبیعی رامین
۲۷ عباسعلی عمد زنجانی استاد دانشگاه تهران
۲۸ غلارضا نوری استادیار زابل
۲۹ محسن طالب زاده استادیار بجنورد
۳۰ عباس محمدیان استادیار تربیت معلم سبزوار
۳۱ حاتم زاده استادیار گبلان
۳۲ لطیفی استاد شهید بهشتی
۳۳ عباسعلی ایزدی استادیار هنر
۳۴ علی مرادزاده استادیار صنعتی شاهرود
۳۵ محمد علی متفکر آزاد استادیار تربیت معلم آذربایجان
۳۶ احمد نوحه گر استادیار هرمزگان
۳۷ محمد میرمحمدی میبدی دانشیار یزد
۳۸ عبدالجواد طاهری زاده دانشیار تربیت معلم
۳۹ عباس قربانی استادیار ایلام
۴۰ حسن زمانیان استادیار ملایر
۴۱ رامین رحمانی استادیار کشاورزی گرگان
۴۲ پرویز باورصاد رحمانی استادیار علوم دریایی خرمشهر
۴۳ علیرضا نداف اسکویی استادیار زنجان
۴۴ حسن غفوری فرد دانشیار امام خمینی قزوین
۴۵ محبوبه مباشری استادیار الزهرا
۴۶ جبل عاملی دانشیار علم وصنعت
۴۷ سید جواد ساداتی نژاد استادیار کاشان
۴۸ محمد امین فرد استادیار تربیت معلم آذربایجان
۴۹ علیرضا افروزی استاد مازندران
۵۰ احمد شعبانی استاد شهید بهشتی
۵۱ فرهاد رهبر استادیار تهران
۵۲ سید نقی بطحایی دانشیار خواجه نصیر
۵۳ شکر الله شکری استادیار صنعتی بابل
۵۴ قربانعلی نعمت زاده استاد کشاورزی و منابع طبیعی
۵۵ نصراله گرامی دانشیار تحصیلات تکمیلی کرمان
۵۶ ابولفضل رنجبر استادیار جامع گرگان
۵۷ محمد تقی علوی استادیار تبریز
۵۸ محمد امین فرد استادیار تربیت معلم آذربایجان
۵۹ علی محمد آخوندعلی دانشیار مجتمع جندی شاپور
۶۰ عبدالحمید پاپ زن استادیار صنعتی کرمانشاه

در جدول زیر تعداد روسای دانشگاه منصوب شده در دوره فرجی دانا و مرتبه علمی آنان را بخوانید؛

ردیف نام رئیس دانشگاه مرتبه علمی نام دانشگاه
۱ سعید حمیدی دانشیار اراک
۲ حسین غفوری چرخابی استادیار اردکان
۳ رحیم حب نقی دانشیار ارومیه
۴ هوشنگ طالبی دانشیار اصفهان
۵ رضا صحرایی استادیار ایلام
۶ احمد محقر استادیار بجنورد
۷ محمد حسین شفیعی استاد بزرگمهر قائنات
۸ مجتبی عباسیان دانشیار بناب
۹ منصور غلامی استاد بوعلی سینا همدان
۱۰ خلیل خلیلی دانشیار بیرجند
۱۱ ابولحسن نائینی دانشیار بین المللی امام خمینی
۱۲ ابولفضل فراهانی استاد پیام نور
۱۳ محمد رضا پورمحمدی استاد  تبریز
۱۴ حمید رضا محمدی دانشیار تحصیلات تکمیلی زنجان
۱۵ حسین محبی استاد تحصیلات تکمیلی کرمان
۱۶ محمد تقی احمدی استاد تربیت مدرس
۱۷ محمد قاسم سحاب استادیار تفرش
۱۸ محمود نیلی احمدی آبادی استاد تهران
۱۹ جواد حداد نیا دانشیار حکیم سبزواری
۲۰ محمد علی سبحان الهی دانشیار خوارزمی
۲۱ عبدالعلی بصیری استادیار دامغان
۲۲ محمد ابراهیم اعملی آل آقا دانشیار رازی کرمانشاه
۲۳ عباس هنر بخش رئوف استاد سمنان
۲۴ محمد مهدی فاتح استاد شاهرود
۲۵ محمد رعایایی استاد شهید چمران اهواز
۲۶ حسن ولی زاده استاد شهید مدنی
۲۷ مجید ارشاد لنگرودی استاد شیراز
۲۸ قادر رضازاده استاد صنعتی ارومیه
۲۹ محمود مدرس هاشمی دانشیار صنعتی اصفهان
۳۰ سید احمدی معتمدی استاد صنعتی امیرکبیر
۳۱ جواد واثقی امیری دانشیار صنعتی بابل
۳۲ دکتر خلیلی دانشیار صنعتی بیرجند
۳۳ محمد رضا عصاری استادیار صنعتی جندی شاپور
۳۴ مرتضی توکلی دانشیار صنعتی خاتم الانبیا
۳۵ علی خاکی صدیق استاد خواجه نصیر طوسی
۳۶ رسول آذری خسروشاهی دانشیار صنعتی سهند تبریز
۳۷ سعید بحرینیان دانشیار شهدای هویزه
۳۸ جلیل مقدسی استاد صنعتی شیراز
۳۹ محمد صادق آخوندی استاد صنعتی قم
۴۰ حسین سلیمی استاد علامه طباطبایی
۴۱ علی برخورداری دانشیار علم و صنعت
۴۲ محمدزاده استادیار علوم و فناوری مازندران
۴۳ محمدرضا منجذب استادیار علوم اقتصادی
۴۴ علی نجفی نژاد دانشیار علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۴۵ حیدرطوسیان دانشیار علوم و فناوری های نوین گلبهار
۴۶ محمد کافی استاد فردوسی مشهد
۴۷ مهمد مهدی مقیمی استادیار فسا
۴۸ مسعود شفیعی استاد فنی و حرفه ای
۴۹ حسن پهلوانی استادیار فنی و مهندسی گلپایگان
۵۰ عسگر دیرباز دانشیار قم
۵۱ عباس زراعت استاد کاشان
۵۲ عطاالله سیادت استاد کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
۵۳ محمد علی بهمینار استاد کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۵۴ حسن احمدی استادیار گرمسار
۵۵ فرهاد یغمایی استادیار گلستان
۵۶ حسین گل چینی استادیار گنبد کاووس
۵۷ احمد رضی دانشیار گیلان
۵۸ فخرالدین اصغری آق مشهدی دانشیار مازندران
۵۹ غلامرضا سعیدی استاد مجتمع آموزشی زرند
۶۰ خشنود یزدی استادیار آموزش عالی شیروان
۶۱ گودرز صادقی دانشیار محقق اردبیلی
۶۲ صالح شهابی وند استادیار مراغه
۶۳ غلامرضا اکرمی استادیار هنر
۶۴ شاپور رمضانی استادیار یاسوج
۶۵ محمد صالح اولیا دانشیار یزد

منبع: خبرآنلاین

::::

۱ دیدگاه

  1. حمید :

    مقایستون به خاطر مشخص نکردن فاصله زمانی این تغییرات در دو مدیریت،اشتباه می باشد

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

+ 4 = 13