۱۰:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۷

ادعایی که علی مطهری رد کرد

این سخن با آنچه اینجانب از پدرم در این موضوع شنیده‌ام سازگار نیست و لاجرم یکی از این دو باید خلاف واقع باشد. از جمله زمانی که استاد مطهری عکس آقای دکتر نصر را درحال تعظیم در مقابل فرح در صفحه اول روزنامه کیهان دیدند جمله‌ای در نکوهش ایشان گفتند که قابل نقل نیست.

مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام):

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

دکتر علی مطهری، ادعای دکتر نصر مبنی بر توصیه شهید مطهری به وی برای پذیرفتن مسئولیت دفتر فرح پهلوی را رد کرد. دکتر نصر در مصاحبه با “مهرنامه” درباره پذیرش ریاست دفتر همسر شاه معدوم گفته است: “تنی چند از آقایان علمای بنام آن زمان در مورد پذیرفتن این نوع مشاغل به من اصرار می‌کردند. اسم آنها را نمی‌خواهم ببرم و فقط یکی را نام می‌برم که آن هم مرحوم مطهری است.” به گزارش انتخاب، فرزند شهید مطهری درباره این ادعا گفت: این سخن با آنچه اینجانب از پدرم در این موضوع شنیده‌ام سازگار نیست و لاجرم یکی از این دو باید خلاف واقع باشد. از جمله زمانی که استاد مطهری عکس آقای دکتر نصر را درحال تعظیم در مقابل فرح در صفحه اول روزنامه کیهان دیدند جمله‌ای در نکوهش ایشان گفتند که قابل نقل نیست. یا در جای دیگر فرمودند: “دکتر نصر تحت فشار همسرش که دائم به او می‌گفت تو از اقران خود عقب ماندی، این پست را پذیرفت.”

:::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

+ 65 = 71