دموکراسی

جمیل هلال :

دموکراسی، پیشبُرد مداوم آزادی و برابری است

Jamil-Hilal

رابطه‌ی بین سوسیالیسم، دموکراسی و سکولاریسم تابع این است که ما اولویت را به کدام یک از ارزش‌های سه‌گانه (برابری، آزادی و عدالت اجتماعی) می‌دهیم. در لیبرال‌دموکراسی بیش‌تر به آزادی‌ فردی اهمیت داده می‌شود. در سوسیالیسم اولویت با عدالت اجتماعی و برابری است و در سکولاریسم برابری همه‌ی شهروندان در رابطه‌شان با دولت مورد تاکید قرار می‌گیرد. به باور من، در دموکراسیِ واقعی (و نه صرف فرایند انتخاب نمایندگان هر چند سال یک‌بار)، برقراریِ استقلال قوای سه‌گانه (قوه‌ی قضائیه، قوه‌ی مقننه و قوه‌ی مجریه) و تحقق «حاکمیت قانون» همگی مهم هستند، اما مهم‌تر این است که دموکراسی را به عنوان...

تاجیک:میوه را کال خوردیم دل‌درد گرفتیم

tajik

نقد را از خودت شروع کن. مشکل تویی. تو از میان برخیز. بعد هم به حافظ رجوع کرد و گفت: گر تو نمی‌پسندی تغییر ده قضا را. بعد هم درباره نسل جوان چنین گفت: نسل کنونی پیام‌آور روز‌های خوشی برای ماست. نسلی که معتقد است و دل‌نگران آینده. نسلی که می‌خواهد جزئی از راه‌حل مشکلات باشد. کسانی که نمی‌توانند جزئی از راه‌حل باشند، به طور فزاینده به جزئی از مشکل تبدیل می‌شوند. به قول فوکو دوران روشنفکران سالار حقیقت گذشته است.

در مشروطه فقها و روشنفکران زبان یکدیگر را گم کردند

firahi

برخی موضوعات مثل نماز و حج از دل نص برمی‌آیند اما تمام موضوعات غیرمستنبط از معاملات و نکاح و بیع و اجاره تا حکومت موضوعاتی امضایی است که از عرف می‌آید. چیزی که از جنس نص نیست را نمی‌توان به نص ارجاع داد و اگر هم این کار صورت بگیرد دچار خطای مضاعف شده‌ایم و آن قیاس باطل است.

مسعود بزم آرا :

دموکراسی و حکومت اسلامی ، تقابل یا تفاهم؟

mardom

در اندیشه سیاسی امام علی دولت ماهیتی الهی و مردمی دارد . مشروعیت دولت اسلامی الهی و مقبولیت آن مردمی است . دولت حق دولتی است که بر اساس معیارهای الهی و با خواست و اقبال مردم شکل بگیرد و با مشارکت فعل آنان عمل کند . در منظر علی ، دولت اسلامی شانی الهی و شانی مردمی دارد ، رویی به حق و رویی به خلق داد . همان گونه که در مفهوم ولایت ، میان والی و رعیت فاصله و جدایی نیست در دولت اسلامی نیز میان پیشوای حق و مردم فاصله و جدایی نیست و حکومت فارغ...