مجمع دانشجویان حزب الله دانشگاه علم و صنعت

امت رهبر (جزوه بازخوانی جایگاه فراموش شده مردم در تحقق اهداف جمهوری اسلامی)

ommate rahbar 2

از مجتهدان آگاه یک چنین بازیگری را با مکتب نخواهید. مکتبی که مثل موم باشد و بتوانی آن را به هر شکلی که بخواهی در بیاوری اصلاً دیگر مکتب نیست. اولین ویژگی نظام سیاسی اسلام این است که نظامی است مکتبی و متعهد در برابر مکتب. اجباری هم نیست. هر کس این مکتب را پسندید، دوست داشت و به آن دل بست بیاید و هر کسی هم به آن دل نبست نیاید؛ ولی نظام مکتبی است.

هادی زینلی:

فردگرایی در جامعه ی ایرانی

100909330904

طبق اصل سوم قانون اساسی [دولت وظیفه دار] جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه اقدام نماید. ولی به هر دلیلی، که محل بحث این نوشتار نیست، عده ای در جامعه از حداقل های زندگی نیز محرومند. بدیهی است که اگر حرکتی مردمی و جدی در راستای کاهش فقر صورت پذیرد، وضع متفاوت خواهد شد.

مرتضی حق بیگی:

مذاکره؛ پرونده هسته‌ای یا رابطه با آمریکا ؟!

رابطه-با-آمریکا-290x160

سوال اصلی این است که اگر قرار است در هر کدام از مسائل هسته ای کشورمان تغییری به خاطر تحریم ها ایجاد شود، چه لزومی دارد که در مذاکره با آمریکا اتفاق بیافتد، آیا نمی توان همین نتایج را از ۱+۵ گرفت؟ و در آخر باید گفت هنر آن است که با حفظ اصول و رویارویی با نظام سلطه به پیشرفت رسید و مطالبات را پی گیری کرد، مانند صحبت های دکتر روحانی در مجمع سازمان ملل که به خوبی مواضع جمهوری اسلامی ایران را در قالب سخنان هوشمند پیاده کردند، در غیر اینصورت مذاکره با آمریکا چیزی نبود که...